پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

مهم ترین اخبار درباره : شهریار

پژوهش > پژوهش‌خوانتهران- ایرنا- کاهش آستانه تحمل جامعه به همراه بی‌توجهی به اقدامات اقناعی و تقویتی برای سرمایه اجتماعی باعث می‌شود که شهروندان در داوری درباره دستگاه‌ها و نهادها عموما رخدادهای سلبی موردی را مدنظر داشته باشند که این امر درباره نیروهای انتظامی نیز صادق است.

۷۱ پزشک با امضای نامه‌ای اعلام کردند: ما امضا کنندگان زیر نمایندگان مجمع عمومی و روسای نظام پزشکی‌های کشور از آن مقام محترم و همکاران‌تان به‌عنوان بخشی از جامعه پزشکی کشور انتظار داریم بدون مسامحه و صرفاً برمبنای موازین و اصول علم پزشکی، جوانب طبی این رخداد ناگوار را مشخص فرمایید. مسلما دوراندیشی و دقت نظر شما نقش موثری در تقویت و بازآفرینی اعتمادملی خواهد داشت.