پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

شهرتهران - ایرنا - معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: خبرنگاران ضمن اینکه در بیان و انتقال مطالبات و انتظارات از شهرداری ها و دهیاری ها زبان گویای مردم هستند، زمینه گفت و گو و تفاهم برای حل مشکلات و مسئولیت پذیری و مشارکت موثر و فعال شهروندان در برنامه های مدیریت شهری و روستایی را فراهم کنند.