پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

بعد از جنگ کره، کره جنوبی از یکی از فقیرترین کشورهای جهان به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل شد، اتفاقی که تماماً در عرض حدوداً ۵۰ سال رخ داد. بسیاری از متولدان نسل هزاره و جوانان امروزی که با جریان موسوم به hallyu آشنا هستند- جریانی در کره جنوبی که باعث افزایش بی سابقه محبوبیت سریال های درام کره ای و موسیقی پاپ کرده ای در نقاط مختلف جهان شد- می دانند که ااین اتفاق با ظهور شبکه سازی اجتماعی و پلتفرم های اشتراک ویدیو رخ داده است.