پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

یادداشت‌های علم: در سفر شوروی دو سال قبل هم افتخار بزرگی به من مرحمت کردند. به رئیس جمهوری اوکراین و همچنین معاون نخست وزیر که مهماندار ما بودند در طیاره فرمودند، به علم نگاه نکنید که بعضی تربیت‌های انگلیسی دارد و یا ویسکی دوست می‌دارد. اگر او را به همراه خودم به روسیه آورده ام که در مذاکرات ما باشد، برای این است که از وطن پرست‌ترین رجال کشور است.