پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

خاطرات هاشمی رفسنجانی: جمعی از مدیران جهاد دانشگاهی آمدند، آقای [علی]منتظری، [رییس سازمان جهاد دانشگاهی]، گزارش داد و من هم صحبت دلگرم‌کننده‌ای نمودم. او یادآور شد که انقلاب‌فرهنگی، پس از حادثه‌ای که [سال ۱۳۵۹]در دانشگاه تبریز از سوی ضدانقلاب نسبت به من پیش آمد، شروع شد. عصر، عقد ازدواج پسر آقای [مصطفی]میرسلیم را بستم.