پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

خاطرات هاشمی رفسنجانی: آقای [محمدرضا] رحیمی، استاندار سابق کردستان آمد و برای نامزدشدن از تهران یا سنندج، مشورت‌کرد. از مشاورت قوه قضاییه استعفا داده؛ البته آقای [سیدمحمود هاشمی] شاهرودی، [رییس قوه قضاییه] هم او را دعوت به کار نکرده است. از بیکاری درکردستان و مهاجرت کردها به تهران گفت.