پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

مریخ‌نورد استقامت ناسا ممکن است به گنج رسیده باشد، گنجی که از ابتدا به همین منظور به دنبال آن فرستاده شده بود. منظور از این گنج البته طلا و جواهر نیست، بلکه کشف نشانه‌ها و اطلاعاتی در مورد وجود حیات در مریخ باستان است. این مریخ‌نورد برخی از مهم‌ترین نمونه‌ها را از سایت دلتای رودخانه باستانی در دهانه برخوردی "جیزرو" (Jezero) در مریخ جمع‌آوری کرده است، دهانه‌ای که به عنوان کاندیدای اصلی در جستجوی نشانه‌هایی از حیات میکروبی باستانی در مریخ انتخاب شده است.