پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

محققان در بدن یک ماهی ماقبل تاریخ به قدمت ۳۸۰ میلیون سال قلبی را کشف کرده‌اند. به گفته آن‌ها این کشف نمایانگر مقطعی مهم در تکامل ارگان پمپ کننده خون در بدن حیوانات دارای مهره‌های پشت است. پروفسور کِیت تریناستیک سرپرست مطالعه از دانشگاه کِرتین در پرت استرالیا گفت: «ما دور کامپیوتر جمع شده بودیم که تشخیص دادیم قلبی در داخل این ماهی وجود دارد. واقعا باورنکردنی بود! هیجانش قابل وصف نیست.»