پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

یادداشت‌های علم: عرض کردم، اردشیر زاهدی، وزیر خارجه، از سفر آمریکا برگشته (برای سازمان ملل رفته بود)، خیلی روحیه خرابی دارد، چون فکر می کند مورد مرحمت نیست. فرمودند، پسر خوبی ست، دوستش دارم، او هم مرا دوست دارد، به جای خود محفوظ، ولی شخص احمقی ست. از او بپرسید چرا به هیئت دولت حاضر نمی شود؟ چرا بی جهت به مردم فحش می دهد؟ این فخر فروشی ها برای این است که نه سواد داری و نه فهم.