پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

خاطرات هاشمی رفسنجانی: تاشب در دفتركار كـردم. آقای خاتمی،رييس جمهـور، امروز برنامه ينج ساله سوم را به مجلس برد، ولى اكثر ناظران داخلى و خارجى، اظهارنظركردند كه با وضع موجود دردولت، امكان اجراى آن نيست. آقـاى محسن رضايى، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظـام آمـد و گفت، آقاى حسن حبيى و دوستانش، افكارسنجى كرده اند وشما بيشترين امتياز را آورده ايد.