پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

خاطرات هاشمی رفسنجانی: به منزل آقای عباس ملکی، برای دیدار آیت‌الله [محمد] فاضل لنکرانی رفتم. از مشهد برگشته و بیمار است؛ از لحاظ قلب، قند و چشم. ازکتاب تفسیر راهنمای من تمجیدکردند و برخی به خاطر دخالت زیاد در مدرسه و کارهای بیت امام صادق(ع) گله داشتند و نیز از وزارت ارشاد انتقاد نمودند و از من خواستند که به آقای [سیدمحمد] خاتمی بگویم، [آقای عطاءالله مهاجرانی]، وزیر ارشاد را هدایت نمایند.