پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

خاطرات حسن روحانی:. حدود ساعت هفت بعدازظهر به پاریس و ساعت هشت بعدازظهر به نوفل لوشاتو رسیدم. همه آماده‌ی حرکت بودند. احمد آقا را پیدا کردم و گفتم: من هم با شما عازم خواهم بود. گفت: لیست اسامی دست آقای عراقی است. آقای عراقی را پیدا کردم که آماده‌ی حرکت بود. گفتم: اسم من را هم در لیست بنویسد. گفت: لیست اسامی بسته شده و دست بنی صدر است و او هم به فرودگاه رفته است! خیلی ناراحت شدم.