پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

یادداشت‌های علم: سفیر انگلیس دیدنم آمد اوامر شاهنشاه را نسبت به خلیج و نفت برای او تشریح کردم. همه را تصدیق کرد. پیش از ظهر دو ساعت شرفیاب شدم. عصری چهار ساعت تمرین طول کشید. عکاس‌ها عکس‌های بسیار خوب از شاهنشاه با شهبانو با تاج گرفتند. همچنین از ولیعهد که ماشاءالله مثل بزرگ‌ها عمل می‌کند.