پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

خاطرات هاشمی رفسنجانی:. آقای [محسن]نوربخش، [رییس بانک مرکزی]گفت، برای استفاده از فرصت، استعفای خود را به وزیر اقتصاد داده است که اگر در بانک مرکزی نباشد، بتواند نامزد نمایندگی مجلس شود، ولی بناست که در بانک بماند. از او خواسته‌اند که بعضی از معاونانش را عوض‌کند و او هیچ شرطی را نپذیرفته است.