پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

ساخت فیلم یک فرآیند طولانی و دشوار است که می تواند سال ها به طول انجامد. نویسنده، کارگردان، فیلمبردار و دیگر افراد دخیل در این فرآیند باید به همه ی جزئیات توجه داشته باشند تا بتوانند اثری جذاب به مخاطب ارائه کنند. اما علیرغم تمام این توجه ها، بعضی اشتباهات اجتناب ناپذیرند و از چشم مخاطبان ریزبین پنهان نمی مانند.