پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

پژوهش > پژوهش‌خوانتهران- ایرنا- آخرین سال سده چهاردهم خورشیدی با فقدان پدر والامقام «رئالیسم ایرانی» همزمان شد؛ دانشمندی که اگر چه مانند همکارانش آثار مکتوب چندانی به یادگار نگذاشت، اما کیست که نداند همان تک‌نگاشت «رژیم‌های بین‌المللی» از بسیاری جهات ماندگارتر از آثار متعدد بسیاری دیگر است.