پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

توپ و تورتهران- ایرنا- مسئول کمیته داوران فدراسیون بسکتبال از پرداخت مطالبات داوران خبر داد و گفت: با برگزاری جلسات توجیهی درصدد هستیم تا اشتباهات داوران را در لیگ را کاهش داده و عملکرد آنان را بهبود بخشیم.