پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

کشتی و وزنه‌برداریتهران- ایرنا- دارنده مدال نقره المپیک ۱۹۹۶ آتالانتا با بیان اینکه محمد بنا افتخارات زیادی برای کشتی فرنگی در مجامع بین‌المللی به دست آورد، گفت: باید خبرگان کشتی عملکرد ملی‌پوشان را در جهانی بلگراد بررسی کنند چرا که این موضوع می‌تواند منجر به رفع معایب شود.