پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

فرهنگ > کتاب و ادبیاتتهران- ایرنا- اهل ادب و شعر از محتشم کاشانی به عنوان مرثیه سرای نامدار حسینی یاد کردند و دیوان او را محک و استاندارد مرثیه سرایی منظوم دانستند که رنگین کمانی زیبا از اشعار فارسی است.