پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اظهارات جوسپ بورل پس از نشست غیر رسمی وزرای امور خارجه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا گفت که انتظار نمی‌رود در این هفته «تحول چشمگیری» در رابطه با مذاکرات احیای برجام  رخ دهد، با این وجود «هیچ ارتباط مستقیمی بین دیدار وی (بورل) با همتای ایرانی یا هر فرد دیگری که در مذاکرات شرکت می‌کند برای دست‌یابی به توافق نهایی وجود ندارد».